Om UHR-Matematikk, naturvitenskap og teknologi

Nasjonal fagstrategisk enhet for matematikk, naturvitenskap og teknologi (UHR-MNT) er en enhet i Universitets- og høgskolerådet som skal styrke høyere utdanning, forskning og utviklingsarbeid samt innovasjon innenfor matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag. 

Enheten skal på eget initiativ eller etter anmodning fra medlemsinstitusjonene, fra undergruppene MNT-utdanning, MNT-fagråd og MNT-publisering, eller andre av UHRs organer gi råd i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål av tverrfaglig eller tverrprofesjonell karakter og andre saker av felles interesse. 

UHR-MNT erstatter de to tidligere organene: Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) og Nasjonalt fakultetsmøte for realfag (NFmR).

MNT-Utdanning - fast arbeidsgruppe

Leder for arbeidsgruppen er Gunnhild Sekkenes Hatlen, NTNU.

Mandat for arbeidsgruppen (PDF, 81 kB)

Kontaktpersoner

Mette Mo Jakobsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 928 98 002
Fant du det du lette etter?