Kickoff-seminar for UHR-MNTs nasjonale fagorgan

Onsdag 15. mai arrangerer UHR-MNT kickoff-seminar for medlemmene i de nasjonale fagorganene under UHR-MNT.  Seminaret holdes på Park Inn by Radisson, Gardermoen, kl. 10:00-16:00.

Program for seminaret

09.30 Kaffe og registrering
10.00

Velkommen – ved leder i UHR-MNT Geir Anton Johansen

10.10

Hva er Universitets- og høgskolerådet – ved assisterende generalsekretær i UHR Hege Bolstad Pettersen

Innledning, spørsmål og diskusjon

10.30

Om UHR-MNT – strategi og handlingsplan ved leder i UHR-MNT Geir Anton Johansen

Innledning, spørsmål og diskusjon

10.45 Kaffepause
11.00

UHR-MNT fagorgan – mandat, oppgaver, organisering ved leder i UHR-MNT Geir Anton Johansen 

Erfaringer fra UHR-MNTs eksisterende fagorgan ved leder av Nasjonalt fagorgan for IKT, Mads Nygård

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning, praksis og IKT-sikkerhet i MNT-utdanning ved UHR-MNTs arbeidsgruppe, Mette Mo Jakobsen, UHR

12.15

Arbeidslivets behov for kompetanse ved Sigrid Hansen Tangen, Direktør HMSK og samfunnsansvar i Nye Veier AS

13.00 Lunsj
13.45

Parallelløkter for hver av fagorganene 

Arbeidsmøte i hvert av fagorganene på egne møterom
Inkludert kaffepause, servering ca. 15.00

15.45

Oppsummering og veien videre i 2019 

Plenumsdiskusjon

16.00 Seminarslutt og avreise

Påmeldingsfristen var 26. april 2019.

Seminaret er aktuelt for både nye og eksisterende fagorgan. UHR-MNTs arbeidsutvalg har basert på tilbakemeldinger på forslag til supplerende retningslinjer for UHR-MNTs fagorgan oppdatert disse, og forslaget vil bli lagt fram på møtet.

Nye fagorgan vil konstitueres og velge sin leder.

Eksisterende fagorgan med mange nye medlemmer kan velge å konstitueres på nytt, og ledere av disse vil i tillegg innkalle nye medlemmer til sitt neste ordinære møte (for noen fagorgan er dette allerede gjort). 

Oversikt over UHR-MNTs nasjonale fagorgan

Fant du det du lette etter?