Send inn ditt bidrag til MNT-konferansen 2023

Fra 16. til 17. mars 2023 arrangeres MNT-konferansen i Stavanger. Nå er det åpent for å sende inn bidrag til konferansen.

 

Inviterer til å sende inn bidrag til MNT-konferansen 2023.

I mars arrangeres MNT-konferansen under temaet «utdanning for fremtidens arbeidsliv». Konferansen er en av de største utdanningskonferansene i Norge innen MNT-feltet (matematikk, naturvitenskap og teknologi) og retter seg mot undervisere på universiteter og høyskoler.

I 2023 vil det settes søkelys på hvordan utdanningenes arbeidslivsrelevans kan styrkes, rekrutteringen økes og samhandlingen med arbeidslivet videreutvikles. 

Interesserte inviteres til å dokumentere, dele og diskutere sine erfaringer og sitt arbeid for å fremme utdanningskvalitet på konferansen.

Overordnet tema for konferansen er "Utdanning for fremtidens arbeidsliv", og det er planlagt å organisere parallellsesjonene i følgende undertemaer: 

  • Praksis i utdanningen og samarbeid med arbeidsliv og industri
  • Hvordan bygge studieprogram for fremtiden? - Hvordan vil rammeplan for ingeniørutdanningen se ut i fremtiden? - Tverrfaglighet versus spesialisering, har vi bruk for spesialisten?
  • Studentrekruttering og attraktive studiesteder: hva motiverer studentene?
  • Studentaktive lærings- og undervisningsformer
  • Digital kompetanse og bruk av digital teknologi

Oppgi hvilket undertema ditt bidrag hører til ved innsending.

Interesserte bes melde sin interesse senest 17. oktober 2022 med inntil én sides sammendrag (ca 300 ord).

For mer informasjon om innsending av bidrag, fullstendige reviewkriterier og andre tidsfrister henviser vi til konferansens nettside.

Les mer om konferansen

Tid: 16. og 17. mars
Sted: Universitetet i Stavanger
Arrangør: Universitetet i Stavanger, Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.

Konferansens nettsider