Seminar for deling av erfaringer med dosentstigen

Formålet med seminaret vil være å dele erfaringer med bruk av dosentstigen og arrangeres digitalt 14. mars 2022.

Karrierestige - Klikk for stort bildeSeminaret arrangeres digitalt 14. mars 2022. Shutterstock

På enkelte av MNT-enhetene utgjør etter hvert førstelektor-stillingene en tydelig andel av de ansatte. Innenfor dette løpet er dosentstillingen en opprykksmulighet, men det er ulik praksis for bruk av denne stillingen. Det er derfor ønskelig med erfaringsdeling rundt denne problematikken.

Program

Leder av seminaret er Knut Mørken, visedekan utdanning, det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Innledere:

- Ragnar Lie, seniorrådgiver, UHR 
- Einar Rønquist, instituttleder ved Institutt for matematiske fag, NTNU
- Bjørn Smestad, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet
- Gunnar Hartvigsen, professor ved Institutt for informatikk, UiT

En komite oppnevnt av arbeidsutvalget i UHR-MNT har planlagt seminaret.  

Målgruppen for møtet
UHR-MNTs medlemsinstitusjoner og andre som arbeider med bruken av dosentstigen.

Har du ikke mottatt invitasjon til seminaret? Ta kontakt på e-post.

Sted: Digitalt 
Tidspunkt: 14. mars 2022 kl 14.00-16.00