Møte om reviderte retningslinjer for opprykk til MNT-professor

Den 18. januar 2021 ble det gjennomført et møte om opprykk til MNT-professor for komiteledere, medlemmer og ansvarsfakulteter. Krav til utdanningsfaglige kvalifikasjoner er nytt i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, og UHR-MNTs reviderte retningslinjer for opprykk konkretiserer dette. Målet med møtet var å være en støtte til komiteene i arbeidet med vurdering av søknadene.

UHR-Matematikk, naturvitenskap og teknologi har felles retningslinjer for opprykk til professor i MNT-fag. Disse er nylig revidert i forhold til endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. De reviderte retningslinjene ligger på UHRs side om karrierepolitikk og merittering, i både norsk og engelsk versjon.

Opptak og presentasjoner fra møtet

 

Programmet på møtet var følgende

  • 1300-1305: Åpning og velkommen ved Ågot Åkra, Nestleder UHR-MNT
  • 1305-1310: Utdanningsfaglig kompetanse i forskriften - bakgrunn ved Bente Lie, KD
  • 1310-1320: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Jostein Aune, NOKUT 
  • 1320-1330: Retningslinjer for opprykk til professor innen MNT-fag ved Elisabeth Lysebo, UiB 
  • 1330-1345: Dokumentasjon av utdanningsfaglige kvalifikasjoner ved Ågot Åkra, NMBU 
  • 1345-1400: Erfaringer, utfordringer og dilemmaer i komitearbeidet ved Hans Petter Sejrup, komiteleder
  • 1400-1415: Ubevisst bias, likestilling og kjønnsbalanse - utfordringer i komitearbeid ved Knut Liestøl, UiO 
  • 1415-1500: Spørsmål, erfaringsdeling og diskusjon

Se alle presentasjoner som ble holdt på møtet.

Det vil bli lagt til rette for erfaringsdeling mellom komiteene etter søknadsbehandling.