Møte med komiteledere, medlemmer og ansvarsfakulteter for opprykk innen MNT

UHR-MNT (matematikk, naturvitenskap og teknologi) har felles retningslinjer for opprykk til professor i MNT-fag.  Disse er nylig revidert i forhold til endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. De reviderte retningslinjene ligger på UHRs side om karrierepolitikk og merittering, i både norsk og engelsk versjon.

Den 18. januar, 2021, kl. 13-15 inviterer vi komiteledere, medlemmer og ansvarsfakulteter for opprykk til et møte om de reviderte retningslinjene. Påmeldingen er åpen til 18. januar kl. 10

Meld deg på

Krav til utdanningsfaglige kvalifikasjoner er nytt i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. UHR-MNTs reviderte retningslinjer for opprykk konkretiserer dette. Målet med møtet er å være en støtte til komiteene i arbeidet med vurdering av søknadene.

Program for møte med komiteledere, medlemmer og ansvarsfakulteter for opprykk til professor innen matematikk, naturvitenskap og teknologi

  • 1300-1305: Åpning og velkommen ved Ågot Åkra, Nestleder UHR-MNT
  • 1305-1310: Utdanningsfaglig kompetanse i forskriften - bakgrunn ved Bente Lie, KD
  • 1310-1320: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Jostein Aune, NOKUT
  • 1320-1330: Retningslinjer for opprykk til professor innen MNT-fag ved Elisabeth Lysebo, UiB
  • 1330-1345: Dokumentasjon av utdanningsfaglige kvalifikasjoner ved Ågot Åkra, NMBU
  • 1345-1400: Erfaringer, utfordringer og dilemmaer i komitearbeidet ved Hans Petter Sejrup, Komiteleder
  • 1400-1415: Ubevisst bias, likestilling og kjønnsbalanse - utfordringer i komitearbeid ved Knut Liestøl, UiO
  • 1415-1500: Spørsmål, erfaringsdeling og diskusjon