Fagmøte om implementering av revidert rammeplan for ingeniørutdanning med tilhørende retningslinjer

Det inviteres til et lunsj-til-lunsj-møte om 3-årig ingeniørutdanning 9.-10. mai på Park Inn by Radisson, Gardermoen.
Frist for påmelding er 4. mai 2022.

Møtet er del av UHRs prosjekter som grunnlag for nasjonal erfaringsdeling og kvalitetsutvikling, og har som mål å bidra til en felles forståelse av rammer og mulighetsrom i revidert forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning med tilhørende retningslinjer.

Møtet vil også gi en innledning til arbeidet med oppfølging relatert til fagfornyelsen.

Foreløpig program

Målgruppe er faglig og administrativt ansatte inkludert ledere på ingeniørutdanningene.

Det er reservert 30 hotellrom. Prisen er:
Prosjektet dekker lunsj og middag, mens deltakerne selv betaler reise og overnatting.

  • Dobbeltrom for 1 person inkludert MVA, - kr. 1195,-
  • Dobbeltrom for 2 personer inkludert MVA, - Kr 1295,-

De som ønsker hotell bes skrive det under «Andre kommentarer» i påmeldingsskjemaet.

Tid: 9.-10. mai
Sted: Park Inn by Radisson, Gardermoen

Påmelding

Påmeldingsfristen er 4. mai kl. 12.00

De som ønsker hotell bes skrive det under «Andre kommentarer» i påmeldingsskjemaet. 

Det er reservert 30 hotellrom. Prisen er:

  • Dobbeltrom for 1 person inkludert MVA, - kr. 1195,-
  • Dobbeltrom for 2 personer inkludert MVA, - Kr 1295,-