Fagmøte for ansatte på 3-årig ingeniørutdanning

Lunsj-til-lunsj-møte for faglig og administrativt ansatte på de 3-årige ingeniørutdanningene 2.-3. februar ved Oslo lufthavn.

Tema for dag 1 er kjennetegn og indikatorer for en ingeniørutdanning av høy internasjonal kvalitet, og for dag 2 arbeidsrelevans med et spesielt fokus på bacheloroppgaven.

Møtet er del av UHRs prosjekter som grunnlag for nasjonal erfaringsdeling og kvalitetsutvikling, og har som mål  å bidra til en felles forståelse av rammer og mulighetsrom i revidert forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning med tilhørende retningslinjer og til videreutvikling av disse.

Påmeldingsfrist: 18. januar 2023

Påmelding

Prosjektet dekker lunsj og middag, mens deltakerne selv betaler reise og overnatting. Prisen på enkeltrom er kr 1.325,- De som ønsker hotell bes krysse av for dette i påmeldingsskjemaet. 

Program (foreløpig)

Vi tar forbehold om justeringer og oppdateringer av programmet. 

Tid: Lunsj-til-lunsj-møte, 2.- 3. februar 2023

Sted: Clarion Hotel & Congress, Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15, Gardermoen (det går shuttlebuss fra/til flyplassen hvert 30. minutt)

Målgruppe: Faglig og administrativt ansatte, inkludert ledere på ingeniørutdanningene.

Påmeldingsfrist: 18. januar 2023

Påmelding

Program i pdf-format. (PDF, 104 kB)

Kontaktpersoner

Jan Morten Øien
Seniorrådgiver (vikariat)
E-post
Telefon 40 24 12 67
Mobil 40 24 12 67