Dialog om undervisning og læring – MNT-Konferansen 2019

Gruppebilde av studenter fra UiT - Norges arktiske universitet sammen med programkomiteen og review-komiteen for MNT-konferansen 2019 - Klikk for stort bildeArrangørene av MNT-konferansen 2019 Universitets- og høgskolerådet MNT-Konferansen (matematikk, naturvitenskap og teknologi) ble arrangert i Tromsø 28. og 29. mars. MNT-konferansens mål er å være en arena for aktiv dialog om undervisning. På konferansen var jobbrelevans, aktiv læring, omvendt undervisning, sammenheng mellom undervisning, læring og vurdering noen av temaene som ble presentert og diskutert.

Konferansen ble arrangert av UHR-MNT, i samarbeid med Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og UiT Norges arktiske universitet. Det er tredje gang konferansen arrangeres. Neste MNT-konferanse er på UIA om to år. 

Bedre MNT-utdanningenes kvalitet og relevans

MNT-konferansens formål er å fremme MNT-utdanningenes kvalitet og relevans gjennom å bidra til forskningsbasert og vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring i fagene, slik vi kjenner det fra forskning. Bevisst gjennomføring er kjernen i utvikling av pedagogisk kompetanse knyttet til en SoTL-tilnærming, Scholarship of Teaching and Learning. Praksis følges av observasjon og refleksjon, baseres på teori, og planlegges basert på kontinuerlig utvikling av kunnskap samt deles og utvikles videre i dialog og samspill. MNT-konferansen gir underviserne en mulighet til å dokumentere og dele sine pedagogiske erfaringer og er en møteplass mellom undervisere, ledere og andre som er aktive innenfor MNT-utdanning og utdanningenes interessenter.

Bidrag og artikler fra konferansen

Artiklene fra konferansen er tilgjengelig på artikkelsamlingen fra konferansen. I artikkelsamlingen finnes mye som bør være interessant for alle som er engasjert i høyere utdanning, uansett fagfelt.

Bildet viser studenter fra UiT Norges arktiske universitet, programkomiteen og review-komiteen for konferansen. (Roy Andersson fra Lunds Universitet var ikke tilstede da bildet ble tatt) På første rad sittende fremme fra venstre: Hanna Helen Hansen og Eeke Nijdam. Rad 2 stående fra venstre: Vilde Norderval, Annfrid Sivertsen, Ida Friestad Pedersen, Marit Wangen, Mette Mo Jakobsen, Geir Anton Johansen, Guttorm Sindre, Morten Sørlie. Rad 3 stående bak fra venstre: Helene Dale Johnsen, Julie Astrid Rundmo Bratteng, Amine Fquihi, Reidar Lyng.