Nasjonale fagorgan

Oversikt over ledere for de nasjonale fagorganene under UHR-MNT

Nasjonale fagorgan UHR-MNT

Nasjonale fagorgan opprettes av de fagstrategiske enhetene etter behov for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med de nasjonale fagorganene er å ivareta
institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Alle møtereferat UHR har mottatt finnes på UHRs innsynsmodul 

Fant du det du lette etter?