Fagskoleprosjektet

UHR-MNT samarbeider med Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) om et prosjekt som skal se på overgangsordninger og tilrettelagte løp mellom tekniske fagskoleutdanninger og ingeniørutdanninger. 

Prosjektet har som overordnet mål  å bedre overgangen mellom tekniske fagskoleutdanninger og universitets- og høyskoleutdanninger innen MNT-fag, spesielt ingeniørfag, samt økt gjensidig kjennskap til og forståelse for utdanningene mellom sektorene. 

Det er lagt til grunn at det i størst mulig grad skal etableres like prinsipper og felles løsninger, slik at aktuelle kandidater møter et system som er forutsigbart, basert på likebehandling og så langt det er mulig felles ordninger for overgang mellom 2-årig teknisk fagskole- og ingeniørutdanning. 

Arbeidet skal bidra til å oppdatere beskrivelsen av overgang fra teknisk fagskole til ingeniørutdanning i de nasjonale retningslinjene for ingeniørutdanning.

Prosjektet er en oppfølging av Meld.St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden - Fagskoleutdanning. Fagskolene skal først og fremst utdanne gode kandidater som kan gå rett inn i arbeidslivet. Samtidig skal det legges bedre til rette for de som ønsker å fortsette sin utdanning på universiteter og høyskoler. I dette inngår et rimelig fritak der læringsutbyttet tilsier det. 

Prosjektorganisering 

Prosjektet eies av Universitets- og høgskolerådet (UHR) i samarbeid med Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF). 

Styringsgruppe

 • Roger Midtstraum (UHR-MNT, NTNU), leder
 • Geir Anton Johansen (UHR-MNT, HVL)
 • Ola Småkasin (NUTF)
 • Svein Harald Larsen (NELFO)

Arbeidsgruppe

 • Inger Johanne Lurås, UHR, prosjektleder
 • Mette Mo Jacobsen, UHRs sekretariat
 • Rannveig Litlabø, HVL
 • Hallgeir Leknes, NTNU
 • Øyvind Hjuring Mikalsen, UiT Norges arktiske universitet
 • Tom Viggo Nilsen, UiA
 • Kjersti Hopland Kvåle, Fagskolen i Hordaland
 • Rune Haram, Sørlandets fagskole
 • Tobias Lynhaug, NITO (student)
 • Christoffer Blaalid, Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Asle Hermansen, Veidekke
 • Kjersti Grindal, Byggenæringens landsforening

 

Kommende møter/seminarer:

 • Lanseringsmøte med rapportoverrekkelse

Tidligere seminarer:

Kontaktpersoner

Inger Johanne Lurås
Prosjektleder
E-post
Mobil 970 14 191
Mette Mo Jakobsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 928 98 002