Om UHR-Lærerutdanning

UHR-Lærerutdanning (UHR-LU) er en fagstrategisk enhet i Universitets- og høgskolerådet som har som oppgave å samordne og styrke kvalitet i utdanning og forskning i norsk lærerutdanning.

I UHR-LU sitter representanter på ledernivå fra alle utdanningsinstitusjoner som gir en eller flere av de sju hovedtypene lærerutdanning: barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, treårige faglærerutdanninger for praktiske og estetiske fag, yrkesfaglærerutdanning, lektorutdanning for trinn 8-13 og praktisk-pedagogiske utdanninger for allmenne fag og for yrkesfag.

Alle henvendelser til UHR-Lærerutdanning bes om å sendes til sekretariatets felles e-postadresse: uhr-lu-sekretariat@uhr.no.

Kontaktpersoner

Karen Oldervik Golmen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 970 73 968
Dagny Kristine Johnson Hov
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 911 61 672
Fant du det du lette etter?