Nyheter fra UHR-Lærerutdanning
Nybø på talerstolen på Lysebu
Over 70 lærerutdanningsledere fra Skandinavia møttes på Lysebu 27. og 28. mai for å diskutere muligheter og utfordringer for forskningssamarbeid og forskerutdanning for lærerutdanningene i Norden...
Iselin Nybø snakker foran en skjerm som viser programmet for lærerutdanningskonferansen
Årets Lærerutdanningskonferanse ble en vellykket inspirasjonsdag for lærerutdannere og lærere i skoler og barnehager fra hele landet. Konferansen ble arrangert 24. og 25. april 2019, og temaet var...
De nye lederne for UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorganer møtte arbeidsutvalget fredag 15. februar 2019. Det ble et hyggelig og konstruktivt møte, der de første rammene ble lagt for oppstarten av...
UHR-Lærerutdanning var på studietur i Brussel 16. til 19. oktober. Der gjennomførte vi høstens rådsmøte og lærte mer om aktuell forsknings-, utdannings- og yrkesopplæringspolitikk innenfor EU...
UHR-Lærerutdanning godkjente onsdag 17. oktober nye, reviderte, nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning. Disse finnes på nettsiden nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene.
Utdanningsdirektoratet starter nå arbeidet med å utvikle læreplanene i de ulike fagene, både for alle grunnskolens fag og de gjennomgående fagene i videregående opplæring.
UHR-Lærerutdanning godkjente forslaget til nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag trinn 8-13 (PPU-Y) i sitt møte 22. mars 2018. Forslaget til Nasjonale...
31. mai - 1. juni var 70 ledere for lærerutdanninger i Danmark, Sverige og Norge samlet for å drøfte felles utfordringer og muligheter for lærerutdanningene i Skandinavia. Konferansen ble arrangert...
I år har 15 prosent flere søkt seg til lærerutdanningene. Det tilsvarer omtrent 1 av 10 søkere til høyere utdanning. UHR-Lærerutdanning er veldig glade for de gode søkertallene, sier leder...
UHR-Lærerutdanning gjennomførte sitt konstituerende møte på Hamar den 22. mars 2018. Hele 20 av de 21 av UHRs medlemsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning var representert.