UHR-Lærerutdanning vil ha mer penger til de nye grunnskolelærerutdanningene

UHR-Lærerutdanning ser at overgangen fra en fireårig bachelorutdanning til en femårig integrert masterutdanning, blir svært kostbar for utdanningsinstitusjonene. Det får store konsekvenser for institusjonene og for kvaliteten på utdanningene hvis ikke disse merkostnadene kompenseres.

UHR-Lærerutdanning vedtok en uttalelse om utfordringene med manglende finansiering av de nye grunnskolelærerutdanningene på masternivå på sitt møte i Bergen den 17.-18. oktober 2019.

Økte kostnader og høyere kompetansekrav

Det som fører til økte kostnader for lærerutdanningene, er økte lønnskostnader på grunn av høyere kompetansekrav til de faglig ansatte, enda høyere utbetalinger til praksisfeltet og et femte kull med 25 prosent flere studenter, arealbehov og driftskostnader. 

Ambisjonene for lærerutdanningene i regjeringens nasjonale strategi, Lærerutdanning 2025, er høye. UHR-Lærerutdanning støtter disse ambisjonene, men det må kunne forventes at de følges opp med rammevilkår som står i forhold til satsingen. Kategoriheving, samt studieplasser til det femte året, er derfor helt avgjørende for en grunnskolelærerutdanning med den kvaliteten alle ønsker seg.

Les hele uttalelsen fra UHR-Lærerutdanning (PDF, 387 kB).