Skandinaviske lærerutdanningsledere drøftet forskningssamarbeid og forskerutdanning

Nybø på talerstolen på Lysebu - Klikk for stort bildeMinister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, åpnet konferansen Kirsti Engelien  Over 70 lærerutdanningsledere fra Skandinavia møttes på Lysebu 27. og 28. mai for å diskutere muligheter og utfordringer for forskningssamarbeid og forskerutdanning for lærerutdanningene i Norden. Konferansen ble i år arrangert for femte gang, og er en viktig møteplass for skandinaviske lærerutdanningsledere.

Temaer som ble satt på dagsorden var blant annet hvordan tilrettelegge for mer forskningssamarbeid og studentmobilitet i Norden. Direktør for NordForsk Arne Flåøyen innledet om merverdien av å samarbeide nordisk, og deltakerne fikk en bred innføring om forskerutdanning i de ulike landene. 

Professor Kirsti Klette, som også er leder for Nordic Centre of Excellence Quality in Nordic Teaching (QUINT) holdt et interessant innlegg med tema: Hva vet vi om god lærerutdanning i et internasjonalt perspektiv? Temaene på konferansen førte til nyttige diskusjoner som vil bli fulgt opp både i de enkelte landene og på skandinavisk nivå. 

Perspektiv fra bak i lokalet mot scenen  - Klikk for stort bildeFra salen under årets skandinaviske lærerutdanningskonferanse Kirsti Engelien Skandinavisk nettverkskonferanse for lærerutdanningsledere

De skandinaviske nettverkskonferansene for lærerutdanningsledere arrangeres i samarbeid mellom UHR-Lærerutdanning (Universitets- og høgskolerådet, Norge), Lärarutbildningskonventet (Sverige) og Læreruddannelsens ledernetværk (Danmark). Årets konferanse ble delvis finansiert av et stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid.