Offentlig utvalg skal se på etter- og videreutdanning i skole og barnehage

Regjeringen har satt ned et nytt offentlig utvalg som skal se på ulike modeller for etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehage og skole. Prodekan for strategiske satsninger ved fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet, Sigurd Sandvold, representerer UHR-Lærerutdanning i utvalget.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på etter- og videreutdanning for ansatte i skole og barnehage. Stortinget    

Sigurd Sandvold, prodekan ved Høgskulen på Vestlandet Privat Vi har eit omfattande stykke arbeid framføre oss, men det blir eit spennande og viktig arbeid. Eg ser fram til å jobbe saman med et bredt spekter av kompetente folk, sier Sandvold.  

Utvalget som nå er satt ned har fått i oppdrag å vurdere ulike modeller for etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehage og skole. Utvalget skal blant annet se på kapasitet og kompetanse hos universiteter og høyskoler, og på finansieringen og organiseringen av læreres kompetanseutvikling. 

Det blir viktig å sjå den framtidige organiseringa i lys av dei erfaringane som partane har gjort dei siste åra, og for framtida rigge eit system som når mange og famnar bredt. Sentralt i arbeidet vil være å få på plass forutseielege økonomiske rammer for UH- sektor, sier Sandvold. 

Arbeidet som regjeringen har satt i gang på etter- og videreutdanning blir viktig for UHRs fagstrategiske enhet for lærerutdanning (UHR-LU) å følge med på fremover. 

Leder av UHR-LU, Asle Holthe, ser på etter- og videreutdanning som en viktig og prioritert oppgave for universitetene og høyskolene.  

–  Etter- og videreutdanning av lærere og andre ansatte i barnehager og skoler utgjør i dag en betydelig aktivitet ved landets lærerutdanningsinstitusjoner. Dette er en viktig og prioritert oppgave, og bidrar til å styrke samhandlingen mellom lærerutdanningsinstitusjonene og praksisfeltet. For lærerutdanningsinstitusjonene er det viktig med forutsigbarhet og langsiktighet, sier Holthe. 

Les mer om utvalget og mandatet for deres arbeid på regjeringen.no