Nasjonale retningslinjer for lærerutdanning i praktiske og estetiske fag

En ny femårig lærerutdanning for praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, populært forkortet til LUPE, overtar for de treårig faglærerutdanningene. Den femårig utdanningen skal være tofaglig og omfatter seks praktiske og estetiske fag: Dans, Design, kunst og håndverk, Drama og teater, Kroppsøving og idrettsfag, Mat og helse og Musikk. Nasjonale retningslinjer for utdanningen ble endelig godkjent i februar og er tilgjengelig under UHRs temaside for nasjonale retningslinjer.   

De nye nasjonale retningslinjene bygger på Kunnskapsdepartementets vedtatte Forskrift om rammeplan for lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, som gjelder fra 4. juni 2020 samt UHR-Lærerutdannings fellestekst for retningslinjene for alle typer av lærerutdanning (PDF, 166 kB).  

En arbeidsgruppe nedsatt av det nasjonale fagorganet for faglærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning og PPU for yrkesfag utarbeidet et forslag til retningslinjer. Retningslinjeforslaget ble sendt på bred høring i sektoren høsten 2020. Etter høringen ble retningslinjene revidert og lagt fram til behandling i UHR-Lærerutdanning. Retningslinjene ble endelig godkjent i februar 2021. 

De nasjonale retningslinjene skal gi forpliktende kvalitetsstandarder for god lærerutdanning. De skal være til hjelp for institusjonenes utarbeidelse av egne programplaner og fagplaner, og har formell status på nivå under forskrift/rammeplan.  

Universitetene og høgskolene kan selv velge om de vil tilby den nye femårige utdanningen fra høsten 2021. Fra høsten 2023 må alle institusjoner som vil tilby lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, følge den nye forskriften.