Nå starter arbeidet i UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorganer

De nye lederne for UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorganer møtte arbeidsutvalget  fredag 15. februar 2019. Det ble et hyggelig og konstruktivt møte, der de første rammene ble lagt for oppstarten av arbeidet i fagorganene.

Lederne for fagorganene samlet - Klikk for stort bildeArbeidsutvalget og de nye lederne for fagorganene hadde et hyggelig og konstruktivt møte den 15. februar. UHR  På møtet deltok lederen av Nasjonalt fagorgan for barnehagelærerutdanning (norsk og samisk), Margareth Eilifsen fra Høgskulen på Vestlandet, lederen for Nasjonalt fagorgan for grunnskolelærerutdanning (norsk og samisk), Kristian Andersen fra Universitetet i Agder, samt lederen for Nasjonalt fagorgan for lektorutdanning 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag, Ketil Knutsen fra Universitetet i Stavanger. Leder av Nasjonalt fagorgan for faglærerutdanning, Inger Lise Holen fra OsloMet - storbyuniversitetet, hadde dessverre forfall denne dagen.

Etter en kort innføring i Universitets- og høgskolerådets organisering og hovedsaker fra generalsekretær Alf Rasmussen, orienterte UHR-Lærerutdannings leder Svenning Bjørke og nestleder Kirsti Lyngvær Engelien om arbeidet i UHR-Lærerutdanning samt mandatet og oppgavene fagorganene skal jobbe med framover. Oppfølgingen av de nasjonale retningslinjene for lærerutdanning blir nå fagorganenes hovedansvar, en viktig oppgave lederne både så fram til og var spente på å sette i gang med.

Onsdag 20. mars møtes alle medlemmene i de nasjonale fagorganene til felles kickoff-seminar i Trondheim. Der venter enda mer opplæring, før det blir tid til egne møter i hvert av de fire fagorganene. Et viktig mål for dagen blir å planlegge dag to av Lærerutdanningskonferansen den 25 .april 2019, som er satt av til arbeid i fagorganene. 

UHR-Lærerutdanning er veldig glade for at de nasjonale fagorganene nå er på plass og er i gang med sitt viktige arbeid! Vi er sikre på at fagorganene blir en verdifull ressurs både for den lokale og nasjonale koordineringen og kvalitetsutviklingen av norsk lærerutdanning.