Kvalitetsdrivere og forskningsbehov i praksisopplæring

Høsten 2019 fikk Kunnskapssenter for utdanning (KSU) i oppdrag av UHR-Lærerutdanning å gjennomføre en kartlegging av hva forskning på lærerutdanning sier gir god kvalitet i praksisopplæringen. Kartleggingen er nå klar og rapporten har fått navnet Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge; en forskningsoversikt (PDF, 2 MB). Rapporten inngår som del av UHR-Lærerutdannings arbeid med å styrke kvalitet i utdanning og forskning i norsk lærerutdanning.

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) inviterer til webinaret Kvalitetsdrivere og forskningsbehov i praksisopplæring mandag 22. juni kl. 9.00–12.00, med utgangspunkt i rapporten. Senteret har invitert forskere som er sitert i rapporten til å legge fram resultater fra egen forskning og til å si noe om hva de mener er kvalitetsdrivere i praksisopplæring. I tillegg vil de belyse hva de tenker er viktig for framtidig forskning på praksisopplæring. Deltakerne på webinaret inviteres til å delta i diskusjonen om hva som er viktige kvalitetsdrivere i praksisopplæring, og hva som er et behov innen forskning og forskningsdesign.

Kort om rapporten

Forskningsoversikten omfatter praksisopplæring i alle lærerutdanningene. Rapporten gir først en oversikt over hva forskning om praksisopplæring er opptatt av, hva som belyses og resultater av forskningen. Forskningen analyseres og KSU presenterer til slutt syv mulige kvalitetsdrivere for praksisopplæring. Kvalitetsdriverne spenner vidt og er blant annet knyttet til studentens bidrag i læringsfellesskapet, samarbeid om praksisopplæring, veiledning, vurdering og styrking av praksisopplæring på campus.

Avslutningsvis presenter KSU tema for videre forskning innenfor praksisopplæring