Kvaliteten på praksis er et viktig element i lærerutdanningene

En studentundersøkelse om praksis i lærerutdanningene viser at kvaliteten på praksis er et svært viktig element i lærerutdanningene. Praksis har betydning både for studentenes motivasjon til å bli lærere og kan påvirke studentenes ønske om å slutte på lærerutdanningene. 

Dette viser en studentundersøkelse som Respons Analyse har gjennomført på oppdrag fra Pedagogstudentene. Bakgrunnen for oppdraget var at lærerstudenter i andre undersøkelser svarer at praksis både er det de synes er best og det de synes er verst i utdanningen. Målet med undersøkelsen er å finne ut hva man kan lære av lærerstudentenes erfaringer med praksis. 

Undersøkelsen oppsummer tre områder som bør forbedres for å unngå misnøye og frafall fra lærerutdanningene: 

  • Ryddig organisering og tydelig informasjon om praksis. Viktige stikkord her er tidlig informasjon, unngå kollisjon mellom praksis og andre obligatoriske studieaktiviteter, og god kommunikasjon mellom studiested, praksissted og studentene. 
  • Veiledning i praksis; både at veiledning blir gitt, at den gjennomføres av en veileder med formell veilederkompetanse og at den gjennomføres av en veileder som underviser i samme fag som studentene skal ha praksis i. 
  • Praksis på ulike tidspunkter i året. Studenter opplever manglende praksis i sentrale aktiviteter i barnehagen/skolen, slik som planlegging av året, foreldresamarbeid, tilvenning med nye barn og vurderingsaktiviteter. En større spredning av praksis gjennom året, kan gi en større spredning i aktiviteter i utdanningen. 

Pedagogstudentenes omtale av undersøkelsen og rapporten, Praksis i lærerutdanningene: - Hva kjennetegner vellykket og mislykket praksis?, kan leses her.

Undersøkelsen ble gjennomført like før koronautbruddet i 2020 og viser praksis i en normalsituasjon.