Innovative vurderingsformer for framtidens lærerutdanning

Iselin Nybø snakker foran en skjerm som viser programmet for lærerutdanningskonferansen - Klikk for stort bildeForsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø åpner lærerutdanningskonferansen 2019 Kirsti Lyngvær Engelien Årets Lærerutdanningskonferanse ble en vellykket inspirasjonsdag for lærerutdannere og lærere i skoler og barnehager fra hele landet. Konferansen ble arrangert 24. og 25. april 2019, og temaet var innovative vurderingsformer for fremtidens lærerutdanninger.

Paneldebattdeltakere på scenen foran en skjerm som viser programmet for konferansen - Klikk for stort bildePaneldebatt på lærerutdanningskonferansen. Fra venstre: Mimi Bjerkestrand, Mette Tollefsrud, Zeshan Shakar og Joakim Olsson. Kirsti Lyngvær Engelien Konferansen åpnet med en velkomsttale fra forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Deretter diskuterte et panel bestående av Zeshan Shakar, forfatter av «Tante Ulrikkes vei», Mimi Bjerkestrand, rektor og tidligere leder av Utdanningsforbundet, Joakim Olsson, student på GLU 5-10 ved Høgskulen i Volda og Mette Tollefsrud, instituttleder på OsloMet – storbyuniversitetet hvordan man skal møte og vurdere nåtidens mangfoldige og sammensatte grupper av barn, elever og studenter.

 

Nye og kreative vurderingsformer

Diskusjoner mellom deltakerne på konferansen - Klikk for stort bildeDeltakerne debatterer på lærerutdanningskonferansen 2019 Kirsti Lyngvær Engelien Deltakerne på konferansen fikk fordype seg i temaene gjennom en rekke innledninger og parallellsesjoner, som alle viste fram gode eksempler på nye og kreative vurderingsformer, til inspirasjon og etterfølgelse. Marie Thoresens (NTNU) innlegg "Eksamen for fremtidens leger: Hvordan legger vi til rette for å vurdere studenters profesjonskompetanse?" fikk svært gode tilbakemeldinger fra salen, og mange ble positivt overrasket over at det var så utbytterikt å få innledning fra et annet fagmiljø.

På parallellsesjonene kunne deltakerne blant annet fordype seg i "Hverandrevurdering av filmede presentasjoner og videoessay" fra Høgskolen i Østfold, "Digitalt praksispåhør" fra Universitetet i Oslo, og "Frihet, tillit og ansvar som utgangspunkt for innhold og vurdering av studentenes praksisperioder" fra OsloMet - storbyuniversitetet. I etterkant av konferansen uttrykte deltakerne at de satte stor pris på de konkrete eksemplene og erfaringsdelingen av gode vurderingspraksiser.