Framtidsrettet lærerutdanningskonferanse

Illustrasjon: Flere tannhjul som går inn i hverandre med ulike digitale symboler i hvert tannhjul. Det største tannhjulet i midten står teksten: Digital transformation. Bakgrunnen er blå, og man ser konturene av et menneske som kan redigere disse tannhjulene. - Klikk for stort bilde Schutterstock Den åttende nasjonale Lærerutdanningskonferansen ble arrangert 27. og 28. april og ble for første gang arrangert som en digital konferanse. Konferansen ble arrangert sammen med Diku og hadde et høyaktuelt tema: Lærerutdanning i digital transformasjon.

Lærerutdanningskonferansen er en sentral arena for kunnskaps- og erfaringsdeling om kvalitetsutvikling i lærerutdanning og for arbeidet med nasjonale retningslinjer for lærerutdanning, som UHR-Lærerutdanning og de nasjonale fagorganene har ansvaret for. 

Innholdet på konferansen hadde et bredt spekter. På den ene siden ble resultater og ulike aspekter fra de fem treårige digitaliseringsprosjektene ved Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Volda, NTNU, Universitetet i Agder og Universitetet i Sørøst-Norge presentert. Disse institusjonene fikk i 2017 tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet til arbeid med profesjonsfaglig digital kompetanse og hvordan vi best kan utdanne lærere for framtidens skole.   

På programmet stod også gode eksempler på digitale prosjekter og aktiviteter fra andre institusjoner og andre lærerutdanninger, som har relevans på tvers av alle lærerutdanninger: fra barnehage-, grunnskole- og lektorutdanning, til PPU for allmenne fag og yrkesfag, yrkesfag- og faglærerutdanning.  

Konferanseprogrammet var svært variert og hadde en god blanding av plenumsforedrag og parallellsesjoner. Antall påmeldte endte til slutt opp på 550, hvorav 480 deltok på hele eller deler av konferansen. Konferansen hadde 60 ulike bidragsytere. 

Vi håper at konferansen har vært til inspirasjon i videreutviklingen av lærerutdanningene. 

På konferanseprogram for dag 1 og konferanseprogram for dag 2 kan du se videoer fra de innledningene og sesjonene vi har fått samtykke til å publisere.  

 

UHRs logo - Klikk for stort bilde Dikus logo - Klikk for stort bilde