UHR-Kunst, design og arkitektur konstituert

Da er alle UHRs strategiske enheter på plass. UHR-Kunst, design og arkitektur har medlemmer fra 15 av UHRs medlemsinstitusjoner og hadde sitt første møte 6. februar 2019.
Gruppebilde av de fem medlemmene tatt utendørs foran en bygning - Klikk for stort bildeMedlemmene i UHR-Kunst, design og arkitekturs arbeidsutvalg Universitets- og høgskolerådet  

Dekan Frode Thorsen, UiB, ble valgt som leder og dekan Eva Falleth, NMBU, er nestleder. Dekan Marit Wergeland-Yates, UiA, rektor Ole Gustavsen, AHO, og student Siri Arnesen, NSO/NTNU, er medlemmer i arbeidsutvalget.

Leder for Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) Jon Helge Sætre, Norges musikkhøgskole, presenterte senterets arbeid og organisering, erfaringer og tanker om muligheter, utfordringer og dilemmaer for senteret.