UHR-Humanioras enhetsmøte på UiA

Debattdeltakerne sitter foran i rommet og en av dem snakker i mikrofon - Klikk for stort bildeFra paneldebatten Universitets- og høgskolerådet UHR-Humanioras enhetsmøte gikk av stabelen 23. og 24. mai i Kristiansand. Universitetet i Agder (UiA), og påtroppende rektor Sunniva Whittaker, var vertskap.

På agendaen sto behandling av ordinære saker. I tillegg fikk vi en presentasjon av UiAs strategiske satsinger Humanister i praksis og Entreprenørskap for humanister ved førstelektor Andreas Aase.

Berge foran en skjerm der temaer for innlegget hans er listet opp - Klikk for stort bildeProfessor Kjell Lars Berge fra UiO holder innlegg Universitets- og høgskolerådet Skolen og humaniora

Hele dag to var viet til et faglig seminar om humaniorafagenes forhold til skolen, i tillegg til en statusoppdatering fra Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet. Det faglige seminaret ble innledet av professor Steinar Bøyum fra Universitetet i Bergen og professor Kjell Lars Berge fra Universitet i Oslo. Innledningen hadde tittelen: Skolen og humaniora: noen begrunnelser for gjenopprettelse av et ødelagt forhold.

Innledningene ble etterfulgt av en paneldebatt ledet av professor Charles Armstrong fra UiA der også dekan Sonni Olsen, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet Vidar Grøtta og studentrepresentant Erlend Grønvold deltok. Whittaker ved siden av et blått, abstrakt maleri - Klikk for stort bildeSunniva Whittaker ved bildet «Sonny’s side» av Leo Valledor Universitets- og høgskolerådet

Enhetsmøtet ble avsluttet med en omvisning av UiAs fantastiske samling av Beat-kunst.

Les referat fra møtet samt se alle innledningene samlet