UHR-Humaniora AU møtte lederne for de nasjonale fagorganene

Sejersted holder foredrag foran skjerm som viser tekst om retningslinjene - Klikk for stort bildeJørgen Sejersted leder av UHR-Humaniora presenterte retningslinjer for nasjonale fagorgan Universitets- og høgskolerådet Fredag 15. januar 2019 møtte arbeidsutvalget i UHR-Humaniora lederne for de nasjonale fagorganene for gjensidig informasjons- og erfaringsdeling og for å bli bedre kjent.

Svenning foran skjerm som viser tekst om UHR-Lærerutdannings observatører - Klikk for stort bildeSvenning Bjørke leder av UHR-Lærerutdanning i møte med UHR-Humaniora AU og lederne av de nasjonale fagorganene Universitets- og høgskolerådet  I tillegg deltok leder av UHR-Lærerutdanning, Svenning Bjørke, på møtet og presenterte de viktigste fokusområdene for UHR-Lærerutdanning fremover. UHR-Humaniora er opptatt av en tettere kontakt og dialog med de andre strategiske enhetene i UHR og særlig lærerutdanning for at man bedre kan følge opp forventningene i humaniorameldingen.

Vidar Røeggen, seniorrådgiver, UHRs sekretariat og sekretær for UHR-Publisering holdt innlegg om høstens nominasjonsarbeid, nasjonalt publiseringsutvalg for humaniora og arbeidet med Plan S.

Vidar Røeggen står foran en skjerm som viser tekst om åpen evaluering, merittering og forskningsvurdering - Klikk for stort bildePresentasjon av Plan S og åpen tilgang på møte med UHR-Humaniora AU og lederne av nasjonale fagorgan Universitets- og høgskolerådet  

Her finner du presentasjoner fra møtet