Frokostseminar om mangfold i humaniora

Norskfødte med innvandrerforeldre er overrepresentert i deler av høyere utdanning, men velger ikke humaniorafag i samme grad. Dersom de humanistiske fagmiljøene ikke lykkes med å snu denne trenden, vil samfunnet gå glipp av talenter og rollemodeller innen skole, kultur og akademia. UHR-Humaniora mener dette er et problem både for humaniorafeltet selv, for samfunnet og for gruppene som er svakt representert.

Stock-bilde av unge mennesker av ulik etnisk opprinnelse - Klikk for stort bilde Shutterstock

Humaniora bør gjenspeile det etniske og kulturelle mangfoldet i befolkningen, både blant studenter og ansatte. Bare slik kan vi bevare fagenes samfunnsrelevans og oppfylle vårt samfunnsoppdrag. Humaniorafagene trenger, som andre fag, nye perspektiver og talenter. På lengre sikt kan det være problematisk for samfunnet om den omfattende kulturbyggingen som humaniorafagene representerer ikke også reflekterer og innbefatter mangfoldet i befolkningen. 

UHR-Humaniora arrangerte derfor frokostseminar om temaet den 10. juni. 2021. Seminaret tok sikte på å øke bevisstheten om kulturelt mangfold i humaniora og drøfte hvordan man kan ta tak i utfordringene på dette feltet.

Arrangementet ble strømmet direkte fra Youngs kafé – og det ble lagt opp til både innledninger og paneldebatt med følgende deltakere:

  • Førsteamanuensis i filosofi Feroz Mehmood Shah, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Skribent og samfunnsdebattant Muna Jibril
  • Seniorrådgiver Hebe Gunnes, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
  • Dekan Frode Helland, det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo
  • Dekan ved det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen og leder av UHR-Humaniora, Jørgen Sejersted, vil lede seminaret.  

Frokostseminar om mangfold i humaniora

Dato: 10. juni 2021
Kl. 8.30-10.00
Arrangør: UHR-Humaniora