Representanter i UHR-Humaniora og de nasjonale fagorganene

Under finner du en oversikt over hvem som sitter i arbeidsutvalget, hvem som er medlemmer, varamedlemmer og observatører i enheten samt hvem som er leder for de nasjonale fagorganene under UHR-Humaniora. Listene kan sorteres ved å klikke på overskriften i kolonnene. 

UHR-Humaniora

De nasjonale fagorganene er opprettet av enheten for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med fagorganene er å ivareta
institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Retningslinjer for UHRs fagstrategiske enheter (gjelder både for UHR-Humaniora og de nasjonale fagorganene under enheten).

Møtedokumenter og referater fra UHR-Humaniora.

Møtereferater fra de nasjonale fagorganene legges ut fortløpende fra og med 2018. Leter du etter referater fra 2017 eller tidligere ta kontakt med redaksjon@uhr.no

Kontaktpersoner

Hanne-Gerd Nielsen
E-post
Mobil 407 21 639
Fant du det du lette etter?