Om UHR-Helse og sosial

UHR-Helse og sosial er en fagstrategisk enhet i Universitets- og høgskolerådet. Alle UHRs medlemsinstitusjoner som tilbyr gradsgivende utdanningsprogram på det helse- og sosialfaglige området har rett til medlemskap.

UHR-HS består av 29 representanter fra18 universiteter og høgskoler samt tre medlemmer fra Norsk studentorganisasjon. Dessuten møter lederne for de 14 underliggende nasjonale fagorganene. UHR-HS skal bidra til UHRs virksomhet og mål gjennom strategisk og koordinerende arbeid innenfor helse- og sosialfaglig utdanning, forskning og innovasjon.

UHR-HS er en nasjonalt samordningsarena for medlemsinstitusjonene og skal rådgi UHRs styre. De nasjonale fagorganene skal ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor helse- og sosialfaglig utdanning, forskning og innovasjon. I strategiske saker vil de nasjonale fagorganene ha en viktig innspillsfunksjon til UHR-HS.

Inntil ny handlingsplan behandles i UHR-HS-møtet i mai, fungerer planen for tidligere NFE-HS som en rettesnor for arbeidet. Noen aktuelle temaer er:

  • Lovfesting og finansering av ekstern, veiledet praksis
  • Kvalitetssikring av praksisstudier
  • Kunnskapsdepartementets prosjekt om utvikling av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)
  • IKT, helse- og velferdsteknologi

Kontaktpersoner

Tor Rynning-Torp
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 907 42 286
Trine Grønn
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 916 12 112
Fant du det du lette etter?