Nasjonale fagorgan

Oversikt over ledere for de nasjonale fagorganene for utdanning og forskning innen helse- og sosialfag

Klikk i oversikten under for mer informasjon om det enkelte fagorgan.

Nasjonale fagorgan UHR-Helse og sosial

Nasjonale fagorgan opprettes av de fagstrategiske enhetene etter behov for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med de nasjonale fagorganene er å ivareta
institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Fant du det du lette etter?