Representanter i UHR-Helse og sosial og nasjonale fagorgan

Oversikt over arbeidsutvalg, medlemmer, varamedlemmer og observatører i UHR-Helse og sosial. Listene kan sorteres ved å klikke på overskriften i kolonnene. 

UHR-Helse og sosial

Kontaktpersoner

Trine Grønn
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 916 12 112
Tor Rynning-Torp
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 907 42 286