Aktuelle høringer i UHR

Under finner du lenker til aktuelle høringer sendt ut fra UHR.

En helhetlig stillingsstruktur i akademia – rapport fra Stillingsstrukturutvalget

Rapporten skisserer et forslag til en helhetlig stillingsstruktur med forslag til konkrete løsninger på basis av et sett av utfordringer. Det er enighet i utvalget om utfordringsbildet og hvilke prinsipper som bør ligge til grunn. Alle unntatt ett utvalgsmedlem er også enige i forslagene til løsninger. Dette fremgår av rapporten. Få mer informasjon om høringen. Høringsfristen er 23. august 2021.