Doktorgrad - veiledninger og retningslinjer

Veiledninger, notater og retningslinjer om ph.d. anbefalt fra arbeidsgruppe og UHRs styre. 

Felles veiledende retningslinjer for vitenskapelig og kunstnerisk ph.d. - Godkjent av UHRs styre 09.04.2018

 

Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid - godkjent av UHRs styre 09.04.2018

 

Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) - vitenskapelig ph.d. - Godkjent av UHRs styre 09.04.2018

 

Nærings-ph.d.-ordningen: Kostnadsberegning og finansiering av veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon - 2015
Fellesgrader på ph.d.-nivå. Introduksjon og veileder, 2015

 

Joint Degrees at the PhD Level - Introduction and Guidelines, 2015

 

Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.), 2015

 

Recommended Guidelines for the Doctor of Philosophy Degree (PhD) (2015)

 

Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning (2015)
Agreement on admission to the PhD programme (2015)

 

Utfyllende kommentarer til UHRs anbefalte retningslinjer til graden philosophiae doctor (ph.d.) 

 

Additional comments to the Recommended Guidelines for the Doctor of Philosophy (PhD) Degree issued by the Norwegian Association of Higher Education Institutions 
Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader, anbefalt av UHR mars 2007

 

Guidelines for the Evaluation of candidates for Norwegian Doctoral Degrees, recommended by UHR, march 2007

 

Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat (lovdata.no)

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
seniorrådgiver
E-post
Mobil 924 20 399