Doktorgrad - veiledninger og retningslinjer

Veiledninger, notater og retningslinjer om ph.d. med anbefalinger fra arbeidsgrupper og UHRs styre. 

Dokumenter på norsk Ev. engelske versjoner
Felles veiledende retningslinjer for vitenskapelig og kunstnerisk ph.d. (PDF, 350 kB) (godkjent av UHRs styre 2018)  
Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid (PDF, 363 kB)  (godkjent av UHRs styre 2018)  
Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) - vitenskapelig ph.d (PDF, 363 kB). (godkjent av UHRs styre 2018)  
Nærings-ph.d.-ordningen: Kostnadsberegning og finansiering av veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon (PDF, 809 kB) (2015)  
Fellesgrader på ph.d.-nivå. Introduksjon og veileder (PDF, 551 kB) (2015) Joint Degrees at the PhD Level - Introduction and Guidelines (PDF, 554 kB) (2015)
Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) (PDF, 132 kB) (2015) Recommended Guidelines for the Doctor of Philosophy Degree (PhD) (PDF, 127 kB) (2015)
Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning (PDF, 132 kB) (2015) Agreement on admission to the PhD programme (PDF, 168 kB)(2015)
Utfyllende kommentarer til UHRs anbefalte retningslinjer til graden philosophiae doctor (ph.d.) (PDF, 199 kB) (2011) Additional comments to the Recommended Guidelines for the Doctor of Philosophy (PhD) Degree issued by the Norwegian Association of Higher Education Institutions (PDF, 111 kB) (2011)
Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader, anbefalt av UHR (PDF, 45 kB)(2007) Guidelines for the Evaluation of candidates for Norwegian Doctoral Degrees, recommended by UHR (PDF, 52 kB) (2007)

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 924 20 399