Styremedlemmer

Oversikt over Universitets- og høgskolerådets styremedlemmer for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2021.

Styremedlemmer
Funksjon Navn Stilling Institusjon
Leder Dag Rune Olsen Rektor Universitetet i Bergen
Nestleder Anne Husebekk Rektor UiT Norges arktiske universitet
Styremedlem Bjarne Foss Prorektor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Styremedlem Inge Jan Henjesand Rektor BI
Styremedlem Peter Tornquist Rektor Norges musikkhøgskole
Styremedlem Louise Dedichen Rektor Forsvarets høgskole
Styremedlem Kathrine Skretting Rektor Høgskolen i Innlandet
Styremedlem Seunn Smith-Tønnessen Universitetsdirektør Universitetet i Agder
Styremedlem Klaus Mohn Rektor Universitetet i Stavanger
Styremedlem Marte Øien Leder Norsk studentorganisasjon
Styremedlem Felipe F. Garcia Nestleder Norsk studentorganisasjon
Vara (for Dag Rune Olsen) Nina Waaler Prorektor OsloMet – storbyuniversitetet
Vara (for Anne Husebekk) Øystein Thøgersen Rektor NHH
Vara (for Bjarne Foss) Gro Mo Prorektor Universitetet i Oslo
Vara (for Inge Jan Henjesand) Arne Krumsvik Rektor Høyskolen Kristiania
Vara (for Marte Øien) Christina Eide Student Norsk studentorganisasjon
Vara (for Felipe F. Garcia) Julie Sørholdt Iversen Student Norsk studentorganisasjon
Vara (for Kathrine Skretting) Laila Susanne Vars Rektor Samisk høgskole
Vara (for Klaus Mohn) Bjørg Kristin Selvik Prorektor Høgskulen på Vestlandet
Vara (for Louise Deidchen)
Vara (for Peter Tornquist) Carl Morten Gjeldnes Direktør Høgskolen i Østfold
Vara (for Seunn Smith-Tønnessen) Lise Sofie Woie Direktør Norges idrettshøgskole

Kontaktpersoner

Nina Widding
Kontorsjef
E-post
Mobil 922 31 519
Fant du det du lette etter?