Representantskapsmøte 2023

Universitets- og høgskolerådets representantskapsmøte arrangeres tirsdag 23. og onsdag 24. mai 2023 i Kristiansand. 

Bilde av Universitetet i Agder. - Klikk for stort bildeRepresentantskapsmøtet arrangeres på Universitetet i Agder, Kristiansand. Lisa Mari Bynes

Møtet starter med lunsj kl. 12:00 tirsdag og avsluttes med lunsj kl. 13:00 onsdag. Vertskapet er Universitetet i Agder, Kristiansand.

Tirsdag arrangeres et seminar med tittelen «Framtidens kompetanse og UH-sektorens rolle». Programmet er under utarbeidelse og oppdateres løpende. Det formelle representantskapsmøtet avholdes onsdag.

Saksliste og sakspapirer til møtet blir sendt ut senest tirsdag 9. mai

Program:

13.00: Styreleder Sunniva Whittaker Velkommen til UHRs representantskapsmøte og UiA  

13.10: Omstilling og kompetansebehov. Tid for handling i Universitets- og høyskolesektoren 

Norge står overfor store omstillinger og økt kompetansebehov i mange sektorer. Utsynsmeldingen gir uttrykk for regjeringens ambisjoner for framtidig kompetanse i arbeids- og samfunnslivet i Norge og forventninger til universiteter og høyskoler.  

Helsepersonellkommisjonen la 2. februar fram sin rapport. Har helsekommisjonens analyser og anbefalinger overføringsverdi for høyere utdanning, kompetansebehov generelt? 

Leder for Helsepersonellkommisjonen Gunnar Bovim innleder til en bredere debatt om kompetanse, prioriteringer og organisering av utdanninger og arbeidsliv.

14.30: Pause 

15.00-16.30 Tillit til kunnskap. Et demokratisk og inkluderende samfunn  

Stadig flere demokratier svekkes av drivkrefter som polarisering, falske nyheter, populisme med mer. Forskningens status og universitetenes autonomi utfordres.  Hvordan kan universitetene og høyskolene ivareta og utvikle tillit til kunnskap, demokrati og et inkluderende samfunn? Vi inviterer til en diskusjon rundt eksempelet Sørlandsnyhetene, der polarisering bidro til konflikt og et svekket lokaldemokrati.  

Rektormøte

Rektorene samles til uformelt rektormøte i forkant av representantskapsmøtet onsdag 24. mai kl. 9:00-10:00.

Overnatting

Deltakere bestiller hotellrom selv. Det er reservert rom på Scandic Bystranda, Kristiansand, fra 23.-24. mai. Pris per rom/natt er kr 1.270. Bestilling gjøres via www.scandichotels.no og med bookingkode sendt på e-post, 

  • Gå inn på Scandic sin hjemmeside
  • Sørg for at språket er norsk eller engelsk
  • Skriv inn Scandic Kristiansand Bystranda under "Hvor ønsker du å bo"
  • Skriv inn ønsket dato for overnatting (23.-24. mai)

Bookingfrist er 27. april. Etter den datoen kan hotellet ikke garantere ledig kapasitet eller pris. Den enkelte gjør selv opp med hotellet ved avreise.

Tidspunkt:
tirsdag 23. mai kl. 12:00 - onsdag 24. mai kl. 12.00

Sted:
Universitetet i Agder, Kristiansand:

Deltakeravgift: kr 2.100,-
Dette inkluderer to lunsjer, kaffepauser, middag på Bragdøya samt transport med båt tur/retur restauranten.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 28. april