Workshop om digitale løsninger for praksisstudier

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Universitets- og høgskolerådet (UHR) arrangerte 4. januar workshop  om digitale løsninger for samhandling mellom studenter, UH-institusjoner og praksisfeltet. På workshopen deltok rundt 50 deltakere fra universiteter og høyskoler, UHR og CERES.

Gode digitale løsninger som styrker prosessene knyttet til praksisstudier kan øke både kvalitet og effektivitet. Flere utdanningsinstitusjoner er i gang med prosjekter og planer for digitale løsninger som støtter studentpraksis, mange er fortsatt i planfasen og vil dermed ha god nytte av å dele erfaringer og planer. Nina Waaler, prorektor for utdanning v/HiOA, understreket nødvendigheten av at UH-institusjonene kommuniserer godt med praksisfeltet og at kvalitet på praksis må styrkes.

Høgskolen i Østfold delte sine erfaringer med implementeringen av praksismodulen i Felles Studentsystem (FS). Universitetet i Agder (UiA) har målsetting om å bli tydeligere i sin kommunikasjon med praksis, og jobber blant annet med å utvikle nye modeller for studentpraksis, særlig for utdanninger der det ikke har vært vanlig med studiepoenggivende praksis. NTNU presenterte NTNU Praksisweb, som er tatt i bruk av grunnskolelærerutdanningen på NTNU. VIA University College i Århus delte erfaringene fra utviklingen og driften av de danske profesjonshøyskolenes praksisportal. HiOA har et eget prosjekt om digital arbeidslivportal med fokus på den digitale løsningen som skal støtte studentpraksis og presenterte både sin ferske digitaliseringsstrategi og prosjektet om digital arbeidslivsportal. Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan planlegger å ha ny undervisningsmodul i FS klar høsten 2018.

Det var stor begeistring for den danske løsningen, både ut fra funksjonalitet og fordi profesjonshøyskolene har gått sammen om en felles løsning som gjør det enklere for praksisfeltet å løse de ulike oppgavene knyttet til studentpraksis.

Fant du det du lette etter?