Skal gjennomgå stillingsstrukturen i høyere utdanning

Regjeringen har satt sammen en ekspertgruppe som skal sammenligne stillingsstrukturen i Norge med andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, og komme med innspill til hvordan stillingsstrukturen i Norge bør utformes skriver Kunnskapsdepartementet på sine nettsider.

Regjeringen ønsker å se på om stillingene i høyere utdanning er strukturert på en slik måte at det er attraktivt nok å arbeide ved norske universiteter og høyskoler. Gruppen skal ledes av Arild Underdal, Universitetet i Oslo (UiO), i tillegg består den av Herdis Hølleland, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Tine Arntzen Hestbek, NTNU, og Morten Dæhlen, UiO.

Les mer på Kunnskapsdepartementets nettsider.