Roar Olsen ny direktør i Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan

Roar Olsen er tilsatt som direktør i Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan skriver Kunnskapsdepartementet på sine nettsider. Det nye tjenesteorganet er et resultat av sammenslåingen av CERES, BIBSYS og en del av oppgavene fra UNINETT. Virksomheten opprettes formelt 1. januar 2018.

Tjenesteorganet skal blant annet forvalte felles IKT-strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren. Ansvaret for å utøve eierstyring av UNINETT AS vil også på sikt overføres den nye virksomheten. Tjenesteorganet vil etterhvert få et annet navn.

Les mer på KDs nettsider.