Midler for å heve kvaliteten i høyere utdanning er fordelt

Kunnskapsdepartementet har nå fordelt 125,5 millioner kroner til høyskoler og universiteter som har slått seg sammen. Regjeringens strukturreform har ført til at 33 universiteter og høyskoler har blitt til 21. Sammenslåinger er en viktig forutsetning for å heve kvaliteten i høyere utdanning

Vi har nå fått færre og mer solide institusjoner med sterkere fagmiljøer. En vellykket fusjon krever evne og vilje til gjennomføring, men også ressurser. Derfor bidrar regjeringen med ekstra midler til de institusjonene som har fusjonert, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 10. januar.

I statsbudsjettet for 2017 er det bevilget 150 millioner kroner til arbeidet med samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing (SAKS) for å styrke kvalitetsutviklingen i universitets- og høyskolesektoren. Mesteparten av disse pengene er nå fordelt, og har gått til universiteter og høyskoler som har fusjonert.

De nye institusjonene har ulike utfordringer, og hver fusjon er vurdert og tildelt midler individuelt, sier kunnskapsministeren.

Denne regjeringen har bidratt med totalt 346 mill. kroner for å understøtte SAKS-politikken.

Slik er SAKS-midlene fordelt: 

  • Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN): 12 millioner kroner
  • NTNU: 14 millioner kroner
  • Nord universitet (NU): 20 millioner kroner
  • UiT Norges arktiske universitet (UIT): 11,5 millioner kroner
  • Universitetet i Bergen + Kunst- og designhøgskolen i Bergen: 5 millioner kroner
  • Høgskulen på Vestlandet (HVL): 39 millioner kroner
  • Høgskolen i Innlandet (HINN): 24 millioner kroner

Se også: 

Fant du det du lette etter?