Karakterbruk i UH-sektoren 2016

UHR har publisert sin 12. rapport om karakterbruk i UH-sektoren. Undersøkelsen i 2016 omfatter humanistiske fag, og konklusjonene i rapporten er som tidligere år at bruk av sensorveiledning og internt sensorsamarbeid er viktig for å motvirke institusjonsvise forskjeller i karaktergivingen.  Rapporten vil bli gjennomgått på UHRs årlige karaktersamling som finner sted i Oslo 26. oktober 2017. Samtidig med at rapporten for 2016 ble publisert, sendte Kunnskapsdepartementet ut et forslag til endring av Lov om universiteter og høgskoler, hvor det foreslås at det skal utarbeides sensorveiledning ved alle eksamener. Dette vil også være tema for karaktersamlingen.

Fant du det du lette etter?