Foreslår sterkere koblinger mellom utdanning og forskning i EUs programmer

Neste rammeprogram for forskning (FP9) og utforming av Erasmus+ etter 2020 er oppe til diskusjon. Norske innspill til FP9 og evaluering av ERASMUS+ har fremholdt behovet for et økt samspill mellom utdanning og forskning. Nå har EU-kommisjonen bedt om norske forslag til hvordan dette kan gjøres i praksis. Kunnskapsdepartementet har igjen spurt UHR, SIU og Forskningsrådet, som nå har svart med et felles innspill.

De tre organisasjonene lister opp en rekke mulige tiltak for å oppnå sterkere synergier mellom utdanning og forskning. Forslagene handler for det første om å gi muligheten for å inkludere studenter i EU-prosjekter, gjennom studentstipend, forskerlinjer eller som deltakere i forskergruppene. For det andre om å gi anledning for forskere til å regne inn relevant undervisningsaktivitet i sine timelister. For det tredje å åpne for å utvikle spesialiserte og målrettede undervisnings/kurstilbud som en del av prosjektet, eventuelt som et resultat (impact) fra prosjektet. Kort sagt: Å involvere undervisning- og utdanningstiltak bør kunne styrke en søknad til fremtidens FP9-prosjekt, og vice versa for Erasmus+.