Nyhetsarkiv fra 2017
I dag la NOKUT frem resultatene fra den årlige nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret. Norske studenter oppgir at de gjennomsnittlig er veldig godt fornøyde med utdanningen sin, og at de...
Under Kirke- utdannings- og forskningskomiteens høring om Meld. St. 9 Fagfolk for fremtiden ble det stilt spørsmål til flere av høringsinstansene om forståelsen av godkjenning av utdanninger mellom...
For første gang er myndighetene og partene i arbeidslivet enige om en strategi som skal bidra til å sikre arbeidslivet den kompetansen det har behov for. – Den største verdien vi har, er...
The Norwegian Association of Higher Education Institutions (UHR) fully supports the content of the press release from the European University Association (EUA) and the online petition in opposition...
I forbindelse med UHRs endring av formell status til privat forening 1. januar 2017 samt oppfølging av strukturmeldingen og Kunnskapsdepartementets organiseringsprosjekt, skal UHRs vedtekter...
Kunnskapsministeren vil lage en arena hvor høyskoler og universiteter skal konkurrere om midler for å utvikle bedre utdanninger. Slik vil han styrke kvaliteten i høyere utdanning. Med...
Universitetet i Oslo (UiO) tilbyr tre lederutviklingsprogram som alle er åpne for søkere fra eksterne institusjoner. Disse er: Utdanningslederprogrammet (ULP4), Forskningslederprogrammet -...
Kunnskapsdepartementet oppretter et nytt råd for samfunnssikkerhet og beredskap. Rådet skal ha deltakere fra universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøgskoler og studentsamskipnader...
EUA har gått sammen med fire sentrale europeiske forskningsorganisasjoner for å forsøke å endre gjeldende reformforslag om opphavsrett i EU. Målet er at Europa skal bli en global aktør innen...
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) lanserer Omstilling i forskningssektoren – en veileder for likestilling og mangfold på Høgskolen i Innlandet, campus Hamar, 27...
Fant du det du lette etter?