Nyhetsarkiv fra 2017
Arendalsuka, Universitetet i Agder og Universitets- og høgskolerådet arrangerer debatt om omstilling og innovasjon tirsdag 15. august 2017, fra kl. 10 til 12 i Arendal kino. I det moderne samfunnet...
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har nettopp lansert en nasjonal handlingsplan for Erasmus+. Hvordan skal vi få til ikke bare mer, men også bedre internasjonalt samarbeid i hele...
Mari Sundli Tveit er valgt som ny leder av Universitets- og høgskolerådet under UHRs representantskapsmøte i Bergen 22.-23. mai. Mari Sundli Tveit er rektor ved NMBU. Jeg takker for tilliten og...
Det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien er i omstilling. Derfor setter regjeringen ned et utvalg som skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har sendt innspill til Kunnskapsdepartementets forslag til modeller for finansiering av utviklingsavtaler. Det er uenighet og skepsis i UH-sektoren om det er...
Universitets- og høgskolerådet ved nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) skal delta på KUF-komiteens høringsmøte 4. mai 2017 om Meld.St. 21 (2016-2017) Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) sendte nylig et brev til Kunnskapsdepartementet med informasjon om utfordringer og hindringer for innvandrere med fluktbakgrunn og avbrutt utdanning fra...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) er blitt kjent med at det ungarske parlamentet i disse dager behandler et lovforslag som retter seg spesifikt mot Central European University (CEU), og som...
Stortingsmelding 25 (2016-2017) «Humaniora i Norge» ble offentliggjort i dag. Meldingen er det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge...
NOKUT har siden 2015 testet ut eksamen med nasjonal sensur i utvalgte utdanninger. En foreløpig oppsummering konkluderer med at slike eksamener kan være kvalitetsfremmende, men at en rekke...
UHR sendte mandag inn sitt høringsnotat til stortingsmeldingen om kultur for kvalitet i høyere utdanning i forbindelse med høringsmøtet 15. mars. I notatet blir det understreket at vi forutsetter...
Hægeland-utvalget, som vurderte finansieringssystemet for universiteter og høgskoler, anbefalte i 2014 å utrede en siteringsindikator. I november 2016 sendte Kunnskapsdepartementet ut høring om en...
Fant du det du lette etter?