Nyhetsarkiv fra 2017
Norge og Kina har undertegnet en felles handlingsplan for å styrke samarbeidet innen forskning, teknologiutvikling og innovasjon i perioden 2017-2020.
Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) er opprettet etter vedtak i HO21-rådet. KSF skal være pådriver og bidra til å videreutvikle og ivareta forskning, innovasjon og utdanning, og motvirke...
Regjeringen la i dag frem en ny digital strategi for grunnskolen og videregående opplæring. Forståelse for koding og teknologi skal inn i læreplanene allerede fra barneskolen, sier statsminister...
Vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelig innen 2024. Det slår regjeringen fast i nye mål og retningslinjer for åpen tilgang.
UHR, UiA og Arendalsukas arrangement "Kan utdanning og forskning redde Norge?" trakk fulle hus i Arendal kino på tirsdag. Det brede panelet med blant andre UHRs styreleder Mari Sundli Tveit...
Ny lov om statens ansatte er vedtatt og trådte i kraft 1. juli 2017. Som følge av denne endringen mener Kunnskapsdepartementet det er nødvendig å gjøre enkelte tilpasninger i universitets- og...
Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 90 prosent av alle nyutdannede grunnskolelærere jobber i skolen fem år etter at de startet.
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har sendt sitt høringssvar til NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring, også kjent som Brochmann 2-utvalget. I UHRs...
Stortinget har vedtatt at betegnelsen for omfang av utdanning avlagt ved fagskoler skal endres fra fagskolepoeng til studiepoeng. Dette skal ikke medføre endringer i innpassingsordninger for...
Kunnskapsministeren presenterte torsdag regjeringens fremtidige organisering av departementets underliggende forvaltningsorganer. Kunnskapsdepartementet vil fra 2018 ha tre forvaltningsorgan for...
12. juni 2017 presenterte regjeringen et lovforslag som vil forby ansiktsdekkende plagg i alle barnehager, skoler, høyskoler og universiteter.
Tirsdag 30. mai la KUF-komiteen frem sin innstilling til Meld. St. 16 (2016-2017) – Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Universitets- og høgskolerådet er glad for at flere av våre innspill...