Nyhetsarkiv fra 2017
UHR, UiA og Arendalsukas arrangement "Kan utdanning og forskning redde Norge?" trakk fulle hus i Arendal kino på tirsdag. Det brede panelet med blant andre UHRs styreleder Mari Sundli Tveit...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har sendt sitt høringssvar til NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring, også kjent som Brochmann 2-utvalget. I UHRs...
Kunnskapsministeren presenterte torsdag regjeringens fremtidige organisering av departementets underliggende forvaltningsorganer. Kunnskapsdepartementet vil fra 2018 ha tre forvaltningsorgan for...
12. juni 2017 presenterte regjeringen et lovforslag som vil forby ansiktsdekkende plagg i alle barnehager, skoler, høyskoler og universiteter.
Tirsdag 30. mai la KUF-komiteen frem sin innstilling til Meld. St. 16 (2016-2017) – Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Universitets- og høgskolerådet er glad for at flere av våre innspill...
Mari Sundli Tveit er valgt som ny leder av Universitets- og høgskolerådet under UHRs representantskapsmøte i Bergen 22.-23. mai. Mari Sundli Tveit er rektor ved NMBU. Jeg takker for tilliten og...
Det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien er i omstilling. Derfor setter regjeringen ned et utvalg som skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden...
Universitets- og høgskolerådet ved nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) skal delta på KUF-komiteens høringsmøte 4. mai 2017 om Meld.St. 21 (2016-2017) Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) sendte nylig et brev til Kunnskapsdepartementet med informasjon om utfordringer og hindringer for innvandrere med fluktbakgrunn og avbrutt utdanning fra...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) er blitt kjent med at det ungarske parlamentet i disse dager behandler et lovforslag som retter seg spesifikt mot Central European University (CEU), og som...
Stortingsmelding 25 (2016-2017) «Humaniora i Norge» ble offentliggjort i dag. Meldingen er det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge...
NOKUT har siden 2015 testet ut eksamen med nasjonal sensur i utvalgte utdanninger. En foreløpig oppsummering konkluderer med at slike eksamener kan være kvalitetsfremmende, men at en rekke...