Nyhetsarkiv fra 2017
Kunnskapsdepartementet har nå fordelt 125,5 millioner kroner til høyskoler og universiteter som har slått seg sammen. Regjeringens strukturreform har ført til at 33 universiteter og høyskoler har...
I brev av 17. oktober anmodet UHR om å utsette beslutningen om å gjøre nasjonal deleksamen i matematikk tellende på vitnemålet til høsten 2017. Denne uken fikk UHR svar fra Kunnskapsdepartementet...
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Universitets- og høgskolerådet (UHR) arrangerte 4. januar workshop om digitale løsninger for samhandling mellom studenter, UH-institusjoner og praksisfeltet...
Kunnskapsdepartementet oppretter en ny doktorgrad basert på utøvende og skapende kunstfag, kalt philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid. Graden blir den høyeste utdanningen innen...
Regjeringen har vedtatt en ny nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.
Roar Olsen er tilsatt som direktør i Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan skriver Kunnskapsdepartementet på sine nettsider. Det nye tjenesteorganet er et resultat av sammenslåingen av CERES...
Universitets- og høgskolerådets styre behandlet i sitt møte 14. desember UHRs videre oppfølging av diskusjonen på representantskapsmøtet 15. november 2017 om mobbing og trakassering. – Jeg er...
UHRs administrasjonsutvalg har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede forståelsen av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanningsvirksomhet (EVU) i UH-sektoren. Målet for...
UHRs forskningsadministrative nettverk, NARMA, arrangerer vårkonferanse den 6. og 7. mars 2018 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Tema for konferansen er open science.
Det norske formannskapet i Nordisk ministerråd har satt ned en gruppe som har sett nærmere på det nordiske samarbeidet om utdanning. Nå foreslår gruppen flere tiltak for å få til et bedre samarbeid...
Kunnskapsdepartementet har foreslått å endre reglene for tildeling av alderspoeng. UHR ser ingen grunn til å endre disse. Dagens regelverk er effektivt og lett å kommunisere, og UHR ser det ikke...
Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning (2016) omtaler forskerlinjer som et viktig tiltak for å stimulere til rekruttering til forskning. Nå følges dette opp med at...
Fant du det du lette etter?