Mari Sundli Tveit ny leder i UHR

Mari Sundli Tveit er valgt som ny leder av Universitets- og høgskolerådet under UHRs representantskapsmøte i Bergen 22.-23. mai. Mari Sundli Tveit er rektor ved NMBU.

Jeg takker for tilliten og ser fram til å videreutvikle UHR som interesseorganisasjon. Dette gleder jeg meg til.

Mari Sundli Tveit er professor og har doktorgrad i landskapsarkitektur. Hun har vært rektor ved NMBU siden 2013. I tillegg til ny styreleder ble det valgt nytt styre for Unviversitets- og høgskolerådet for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019. 

Styrets sammensetning fra 1. juli 2017: 

 • Mari Sundli Tveit, rektor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, styreleder
 • Inge Jan Henjesand, rektor Handelshøyskolen BI, nestleder
 • Gunn Elin Bjørneboe, universitetsdirektør, Universitetet i Oslo
 • Bjarne Foss, prorektor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Dag Rune Olsen, rektor, Universitetet i Bergen
 • Bjørn Olsen, rektor Nord universitet
 • Ingunn Moser, rektor VID vitenskapelige høgskole
 • Kathrine Skretting, rektor Høgskolen i Innlandet
 • Nina Skarpenes, rektor Politihøgskolen
 • Leder og nestleder i Norsk studentorganisasjon

Personlig vara: 

 • Frank Reichert, rektor Universitetet i Agder (for Mari Sundli Tveit)
 • Øystein Thøgersen, rektor Norges Handelshøyskole (for Inge Jan Henjesand)
 • Ole Ringdal, universitetsdirektør Universitetet i Stavanger (for Gunn Elin Bjørneboe)
 • Anne Husebekk, rektor UiT - Norges arktiske universitet (for Bjarne Foss)
 • Svein Stølen, rektor Universitetet i Oslo (for Dag Rune Olsen)
 • Marit Boyesen, rektor Universitetet i Stavanger (for Bjørn Olsen)
 • Peter Thornquist, rektor Norges musikkhøgskole (for Ingunn Moser)
 • Berit Rokne, rektor Høgskulen på Vestlandet (for Kathrine Skretting)
 • Louise Dedichen, rektor Forsvarets høgskole (for Nina Skarpenes)
Fant du det du lette etter?