Budsjettforlik

Regjeringen ble onsdag kveld enige med Venstre og Kristelig folkeparti om et statsbudsjett for 2018. Blant endringene er økning i basisbevilgning, flere studieplasser og stipendiatstillinger. Alle endringene kan ses her

Noen av endringene: 

 • Økt basisbevilgning til universiteter og høyskoler med 100 millioner kroner, av disse er 50 millioner øremerket digitalisering
 • 500 nye studieplasser, de fleste innenfor IKT
 • 50 nye stipendiatstillinger
 • 200 millioner kroner til videreutdanning av lærere (inkludert ikke-kvalifiserte)
 • Ny lærernorm, 200 millioner kroner
 • 25 milioner til frie forskningsinstitusjoner
 • 10 millioner til å bedre studenter psykiske helse
 • Juss-Buss og Juridisk Rådgiving for Kvinner (JURK) og andre rettshjelptiltak unngår kutt og får en påplussing på fem millioner kroner. Dermed får de en samlet bevilgning på 20 millioner kroner

Kutt: 

 • Effektiviseringskuttet økes fra 0,5 prosent til 0,7 prosent
 • 20 millioner spares i strukturreformen
 • 100 millioner mindre til Forskningsrådet, faseforskyvning og 20 millioner i reduserte bevilgninger
Fant du det du lette etter?