Nyhetsarkiv fra 2017
Regjeringen vil innføre krav om minst karakteren tre i fagene norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning. – Karakterkrav vil styrke rekrutteringen og kvaliteten på utdanningen og få...
Neste rammeprogram for forskning (FP9) og utforming av Erasmus+ etter 2020 er oppe til diskusjon. Norske innspill til FP9 og evaluering av ERASMUS+ har fremholdt behovet for et økt samspill mellom...
Regjeringen har satt sammen en ekspertgruppe som skal sammenligne stillingsstrukturen i Norge med andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, og komme med innspill til hvordan...
Regjeringen ønsker å styrke kravene til pedagogisk kompetanse for ansettelser og opprykk i professor- og førsteamanuensisstillingene.
Regjeringen har sendt sitt andre innspill til hvordan Norge mener det neste europeiske rammeprogrammet for forskning og innovasjon bør se ut, etter en prosess som har omfattet innspill fra en lang...
Velkommen til Forskningsinstituttenes fellesarene (FFA) og Universitets- og høgskolerådets (UHR) Samarbeidskonferanse 2017, 4. desember kl 12.00-16.00! Produktivitetskommisjonen, OECDs land-analyse...
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 viser en svak vekst for UH-sektoren. – Universitets- og høgskolerådet (UHR) ser det som svært positivt at regjeringen følger opp opptrappingen i...
En ny nordisk kartlegging av godkjenningsordninger for utenlandske utdanninger anbefaler at de nordiske landene bør samarbeide enda tettere for å gjøre det enklere for personer som kommer til...
UHR har publisert sin 12. rapport om karakterbruk i UH-sektoren. Undersøkelsen i 2016 omfatter humanistiske fag, og konklusjonene i rapporten er som tidligere år at bruk av sensorveiledning og...
UHR ønsker ikke et generelt forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner, men ønsker å beholde dagens regelverk med muligheter for lokale...
UHR arrangerer sin årlige karaktersamling 26. oktober. Vi forventer at et forslag til endring av UH-loven kommer på høring før karaktersamlingen, hvor krav om sensorveiledning på hver eksamen er...
Innspillet er utarbeidet etter en bred prosess i UHRs organer og i UHRs styre. UHR har forsøkt å se de nasjonale tiltakene i langtidsplanen i sammenheng med forskning- og utdanningsinstitusjonenes...
Fant du det du lette etter?