Nyhetsarkiv fra 2016 og 2017
En arbeidsgruppen la nylig frem et forslag til et meritteringssystem for undervisning ved NTNU og UiT Norges arktiske universitet, skriver Norgesuniversitetet på sine sider.
Hege Bolstad Pettersen er tilsatt som ny assisterende generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet. Bolstad Pettersen har vært konstituert som underdirektør i UHR i ett år. Hun har arbeidet i...
- Regelverket for hvordan man priser tjenester fra en forskningsinfrastruktur skal bidra til å sørge for at viktig nasjonal forskningsinfrastruktur brukes på en optimal måte, og legge til rette...
Produktivitetskommisjonen la fram sin andre rapport, NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi, torsdag 11. februar. Rapporten konsentrerer seg om tre områder...
Universitets- og høgskolerådet har levert sitt svar på høringen om forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.
EU har tatt initiativ til en felles europeisk pensjonsordning for forskere som jobber i EØS- og EU-land (Resaver). Resaver skal gjøre det mulig for forskere å være ansatt ved flere institusjoner i...
Regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal bistå i arbeidet med å ferdigstille gode nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater.
Lærerutdanning for yrkesfag er politisk aktuelt, blant annet på bakgrunn av regjeringens yrkesfaglærerløft, som ble lansert 29. oktober 2015. Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) drøftet i 2015...
Rapport med forslag om hvordan organiseringen av kunnskapssektoren kan bli bedre i fremtiden ble i dag overlevert kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Fant du det du lette etter?