Nyhetsarkiv fra 2016 og 2017
I brev av 17. oktober anmodet UHR om å utsette beslutningen om å gjøre nasjonal deleksamen i matematikk tellende på vitnemålet til høsten 2017. Denne uken fikk UHR svar fra Kunnskapsdepartementet...
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Universitets- og høgskolerådet (UHR) arrangerte 4. januar workshop om digitale løsninger for samhandling mellom studenter, UH-institusjoner og praksisfeltet i...
Kunnskapsdepartementet oppretter en ny doktorgrad basert på utøvende og skapende kunstfag, kalt philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid. Graden blir den høyeste utdanningen innen...
Regjeringen har vedtatt en ny nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.
Roar Olsen er tilsatt som direktør i Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan skriver Kunnskapsdepartementet på sine nettsider. Det nye tjenesteorganet er et resultat av sammenslåingen av CERES...
Universitets- og høgskolerådets styre behandlet i sitt møte 14. desember UHRs videre oppfølging av diskusjonen på representantskapsmøtet 15. november 2017 om mobbing og trakassering. – Jeg er...
UHRs administrasjonsutvalg har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede forståelsen av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanningsvirksomhet (EVU) i UH-sektoren. Målet for...
UHRs forskningsadministrative nettverk, NARMA, arrangerer vårkonferanse den 6. og 7. mars 2018 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Tema for konferansen er open science.
Regjeringen ble onsdag kveld enige med Venstre og Kristelig folkeparti om et statsbudsjett for 2018. Blant endringene er økning i basisbevilgning, flere studieplasser og stipendiatstillinger. Alle...
Det norske formannskapet i Nordisk ministerråd har satt ned en gruppe som har sett nærmere på det nordiske samarbeidet om utdanning. Nå foreslår gruppen flere tiltak for å få til et bedre samarbeid...
Kunnskapsdepartementet har foreslått å endre reglene for tildeling av alderspoeng. UHR ser ingen grunn til å endre disse. Dagens regelverk er effektivt og lett å kommunisere, og UHR ser det ikke...
Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning (2016) omtaler forskerlinjer som et viktig tiltak for å stimulere til rekruttering til forskning. Nå følges dette opp med at...
Fant du det du lette etter?