Medlemsinstitusjoner

Oversikt over institusjoner som er medlem av UHR

Medlemsinstitusjoner

UHR har 33 medlemsinstitusjoner:
10 universiteter, 9 vitenskapelige høyskoler og 14 akkrediterte høyskoler